Search ebooks & Users links

Search results book: Book HTML5. Nieoficjalny podr?cznik

Štítky:, , , , ,


Ebooks HTML5. Nieoficjalny podr?cznik


Download book HTML5. Nieoficjalny podr?cznik
Other Format: PDF, EPUB, TXT, CHM, WORD, PPT

Description books HTML5. Nieoficjalny podr?cznik


Poznaj mo?liwo?ci HTML5!

HTML5 to co? wi?cej ni? j?zyk s?u??cy do tworzenia stron WWW to zbiór kilkunastu niezale?nych standardów sieciowych pod jednym wspólnym szyldem. Z rozmachem wkracza do codziennego ?ycia projektantów stron internetowych. Jego nowe mo?liwo?ci naprawd? robi? wra?enie: obejmuj? ?cis?? integracj? ze ?rodowiskiem przegl?darki internetowej, us?ugi geolokalizacyjne, doskona?e wsparcie dla multimediów i aplikacji offline. Jeszcze niedawno takie mo?liwo?ci nie ?ni?y si? ?adnym webmasterom, a dzi? s? w zasi?gu ka?dego! Dzi?ki kolejnej ksi??ce z serii „Nieoficjalny podr?cznik“ nie musisz odkrywa? tajników HTML5 na w?asn? r?k?. Znajdziesz tu wszystkie istotne informacje, dzi?ki którym b?yskawicznie zaczniesz korzysta? z dobrodziejstw HTML5. W trakcie lektury nauczysz si? dynamicznie rysowa? elementy, u?ywa? geolokalizacji oraz przechowywa? dane u?ytkowników w lokalnych magazynach danych. Ponadto poznasz nowe znaczniki oraz ich przeznaczenie. HTML5 to przysz?o?? sieci, dlatego ju? dzi? warto pozna? jego mo?liwo?ci! HTML5 to:

  • wsparcie dla plików multimedialnych
  • us?ugi geolokalizacyjne
  • wygodne przechowywanie danych
  • aplikacje offline
  • standard nowoczesnej sieci Internet!

Sprawd?, jak b?dzie wygl?da? sie? jutra, i zacznij korzysta? z tego ju? dzi?!


User download links
User:

HTML5. Nieoficjalny podr?cznik.zip

User:

HTML5. Nieoficjalny podr?cznik nulled links

User:

HTML5. Nieoficjalny podr?cznik nulled links

User:

HTML5. Nieoficjalny podr?cznik download links

User:

HTML5. Nieoficjalny podr?cznik Links to files

User:

HTML5. Nieoficjalny podr?cznik Download files